TWG 台灣微凱首頁
最新訊息技術服務即時連線下載專區台灣微凱電子報英文首頁
長景錄DVR
網路伺服器
CCD攝影機
網路攝影機
VGuard
車用DVR
傳輸線
監視週邊
 
      AHD    TVI    HD-SDI    IOT-DVR

1162TA 規格表

1800TA 規格表

1401T5T 規格表

1400T5T 規格表

1800T5T 規格表

1162T5T 規格表

 

 

AHD 1400A+ 規格表

AHD 1800A+ 規格表

AHD 2160A+規格表

AHD 1162A+ 規格表

AHD 1401A+ 規格表

PB21601A+ 規格表

   
統一編號 : 12628267 
台中公司電話 : 04-23170677 傳真 : 04-23170667 地址 : 台中市漢口路2段219號3樓
Copyright ©2018 TAIWAN WELL GUARDER CO.,LTD. All rights reserved.
  台北公司電話 : 02-25215568 傳真 : 02-25218849 地址 : 台北市吉林路22巷3號